22 feb. 2017

That Type of Blue


I was in Amsterdam this week to do some research for a story I am writing. I had the privilege to be able to attend a lecture at the department of philosophy of the UVA university, where my main character, “Sarah”, studies. A couple of minutes before it started, the sky turned a certain type of blue outside. Some painters spend their whole life looking for this colour. I am still not sure why exactly it moved me so much, but it has to do with the way things started to come together, after all the work I had done so far.

For the first time in this long writing process, I was testing the fruits of my imagination with reality. Not with the aim to be able to relate a perfectly ‘real’ reality in my mainly fictional story. But to get inspired. To see where my imagination and reality would clash. Or where they perhaps slide inside of each other like those Russian matryoshka dolls.

I find it too soon to share more about the story itself. But I wanted to tell you this already.

As some will notice I have removed all the older posts. Since I have a blog (2008) I do this every now and then. Sometimes it’s a good feeling to be able to start anew. We’ll see where this new version brings us.

Last but not least I would like to add that I have been welcomed incredibly generously at the university. I feel enriched.

11 feb. 2017

dat soort van blauw

(English translation following soon)Ik was deze week in Amsterdam, om wat research te doen voor een verhaal dat ik aan het schrijven ben. Ik had het voorrecht een college bij te kunnen wonen op de universiteit, afdeling wijsbegeerte. Een paar minuten voor het begon, verscheen dit soort van blauw buiten. Sommige kunstenaars spenderen hun hele leven op zoek naar dit kleur. Ik weet nog niet precies waarom het me zo raakte, maar het heeft iets te maken met de manier waarop, na al het voorwerk, de dingen op dit moment in elkaar vallen. Klikken.

Voor het eerst in dit lange schrijfproces ging ik mijn verbeelding toetsen aan de werkelijkheid. Niet met als doel een perfecte werkelijkheid weer te kunnen geven in mijn overwegend fictioneel verhaal. Maar om inspirate op te doen. Te zien waar het schuurt tussen mijn verbeelding en de werkelijkheid. Of waar ze in elkaar glijden als die Russische matroesjka popjes.

Ik vind het te vroeg om meer over het verhaal zelf te delen. Maar dit wou ik alvast vertellen. Omdat ik zie aan de statistieken van deze blog dat er toch mensen zijn die hier af en toe belanden wou ik het verslag van mijn creativiteit updaten.

Ik heb wel zoals sommigen zullen zien alle oudere berichten verwijderd. Dat doe ik sinds ik een blog heb (2008) af en toe. Het geeft soms een goed gevoel opnieuw te kunnen beginnen.

We zullen zien waar deze nieuwe versie ons dus brengt.

Als laatste wil ik er nog graag aan toe voegen dat ik ongelooflijk genereus en hartelijk ontvangen ben op de universiteit. Ik voel me rijker.